El Ripollès, núm. 145

06.11.1982

Al·legat per a una mare infanticida.
Teresa Pàmies