Revista EL CIERVO, 1983

01.05.1983

La ética revolucionaria.
Teresa Pàmies
EL CIERVO. Any XXXII Núm. 387-388 / maig-juny 1983