Teresa Pàmies publica la chivata

30.01.1986

La Vanguardia, pàg. 40